555-TB/ĐTN-CNLĐ giới thiệu gương điển hình đề nghị xét trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần VII năm 2020

767

555-TB/ĐTN-CNLĐ giới thiệu gương điển hình đề nghị xét trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần VII năm 2020

Download (DOCX, 23KB)