556-TB/ĐTN-CNLĐ giới thiệu gương điển hình đề nghị xét trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” cấp Thành lần 9 năm 2020

413

556-TB/ĐTN-CNLĐ giới thiệu gương điển hình đề nghị xét trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” cấp Thành lần 9 năm 2020

Download (DOCX, 26KB)