558-TB/ĐTN-VP Tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

793

558-TB/ĐTN-VP Tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022