564-TB/ĐTN-VP thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết giữa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

313

564-TB/ĐTN-VP thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết giữa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022