135-KH/ĐTN-HĐĐ Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ quận Phú Nhuận năm 2020 Chủ để Thiếu nhi Phú Nhuận đoàn kết, chăm ngoan. Tuyên dương Dũng sĩ nhỏ cần kiệm, Liên đội trưởng, BCH Liên đội và Chi đội trưởng 2019 – 2020

243

135-KH/ĐTN-HĐĐ Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ quận Phú Nhuận năm 2020 Chủ để Thiếu nhi Phú Nhuận đoàn kết, chăm ngoan. Tuyên dương Dũng sĩ nhỏ cần kiệm, Liên đội trưởng, BCH Liên đội và Chi đội trưởng 2019 – 2020