581-TB/ĐTN-HĐĐ Vv tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ quận Phú Nhuận Tuyên dương Liên đội trưởng, BCH Liên đội và Chi đội trưởng tiêu biểu năm học 2019 – 2020

269

581-TB/ĐTN-HĐĐ Vv tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ quận Phú Nhuận Tuyên dương Liên đội trưởng, BCH Liên đội và Chi đội trưởng tiêu biểu năm học 2019 – 2020