585-TB/ĐTN-VP tổ chức Hội nghị thông tin với cấp ủy về công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận trong 6 tháng đầu năm 2020

335

585-TB/ĐTN-VP tổ chức Hội nghị thông tin với cấp ủy về công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận trong 6 tháng đầu năm 2020