588-TB/ĐTN-BTC Chương trình tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn khu phố năm 2020

362

588-TB/ĐTN-BTC Chương trình tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn khu phố năm 2020