590-TB/ĐTN-BMT Về việc triển khai đăng ký khám, tư vấn bệnh lý chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, y học thể thao, phẫu thuật tim miễn phí và khám sức khoẻ định kỳ trong chiến dịch tình nguyện Hành quân xah lần thứ 14 – năm 2020

201

590-TB/ĐTN-BMT Về việc triển khai đăng ký khám, tư vấn bệnh lý chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, y học thể thao, phẫu thuật tim miễn phí và khám sức khoẻ định kỳ trong chiến dịch tình nguyện Hành quân xah lần thứ 14 – năm 2020