593-TB/ĐTN-TNTH Tổ chức báo cáo chuyên đề “Người truyền cảm hứng” trong chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ quận Phú Nhuận lần thứ 15 năm 2020

225

593-TB/ĐTN-TNTH Tổ chức báo cáo chuyên đề “Người truyền cảm hứng” trong chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ quận Phú Nhuận lần thứ 15 năm 2020