594-TB/ĐTN-BTG triển khai đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý tưởng trên cổng thông tin ý tưởng sáng tạo của Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh năm 2020 và phát động chương trình “Cùng tích lũy ý tưởng, quà học tập trao tay”

266

594-TB/ĐTN-BTG triển khai đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý tưởng trên cổng thông tin ý tưởng sáng tạo của Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh năm 2020 và phát động chương trình “Cùng tích lũy ý tưởng, quà học tập trao tay”