602-TB/ĐTN-BCNLĐ Về việc triển khai đề xuất giới thiệu gương điển hình đề nghị xét trao Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 12 – năm 2020

142

602-TB/ĐTN-BCNLĐ Về việc triển khai đề xuất giới thiệu gương điển hình đề nghị xét trao Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 12 – năm 2020

Download (DOCX, Unknown)

Download (PDF, Unknown)