638-TB/ĐTN-TNTH tăng cường tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường ” ở các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Phú Nhuận

265

638-TB/ĐTN-TNTH tăng cường tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường ” ở các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Phú Nhuận