640-TB/ĐTN-BTG Tổ chức chương trình Tuyên dương gia đình ba thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” lần III năm 2020, trao giải Cuộc thi thiết kế phóng sự ngắn về truyền thống – văn hóa gia đình, thiết kế phim âm nhạc và Hành trình lịch sử văn hóa “Phú Nhuận tôi yêu” năm 2020

183

640-TB/ĐTN-BTG Tổ chức chương trình Tuyên dương gia đình ba thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” lần III năm 2020, trao giải Cuộc thi thiết kế phóng sự ngắn về truyền thống – văn hóa gia đình, thiết kế phim âm nhạc và Hành trình lịch sử văn hóa “Phú Nhuận tôi yêu” năm 2020