152-KH/ĐTN-CNLĐ Tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt – Chi đoàn chi hội và tuyên dương “Chi đoàn – Chi hội ngoài nhà nước tiêu biểu” năm 2020

506

152-KH/ĐTN-CNLĐ Tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt – Chi đoàn chi hội và tuyên dương “Chi đoàn – Chi hội ngoài nhà nước tiêu biểu” năm 2020

Download (DOCX, 21KB)