654-TB/ĐTN-CNLĐ tham gia chương trình Tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần thứ 9 năm 2020, Ngày hội “Kết nối và phát huy cán bộ, công chức, viên chức trẻ” và Tọa đàm “Vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tham gia xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”

393

654-TB/ĐTN-CNLĐ tham gia chương trình Tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần thứ 9 năm 2020, Ngày hội “Kết nối và phát huy cán bộ, công chức, viên chức trẻ” và Tọa đàm “Vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tham gia xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”