661-TB/ĐTN-BMT mời đoàn viên thanh niên tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

243

661-TB/ĐTN-BMT mời đoàn viên thanh niên tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025