665-TB/ĐTN-HĐĐ thực hiện quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và cuộc vận động “Cùng tuổi thơ đến trường” năm học 2020-2021

274

665-TB/ĐTN-HĐĐ thực hiện quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và cuộc vận động “Cùng tuổi thơ đến trường” năm học 2020-2021