669-TB/ĐTN-BTC Chương trình tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn Khu phố đợt 2 năm 2020

270

669-TB/ĐTN-BTC Chương trình tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn Khu phố đợt 2 năm 2020