682-TB/ĐTN-TNTH Tổ chức chương trình “Ban Thường vụ Quận Đoàn gặp gỡ Bí thư chi đoàn giáo viên, Trợ lý thanh niên, Tổng phụ trách Đội, giáo viên trẻ tiêu biểu và Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Phụ trách Đội giỏi – Olympic Cánh én” quận Phú Nhuận năm 2020

419

682-TB/ĐTN-TNTH Tổ chức chương trình “Ban Thường vụ Quận Đoàn gặp gỡ Bí thư chi đoàn giáo viên, Trợ lý thanh niên, Tổng phụ trách Đội, giáo viên trẻ tiêu biểu và Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Phụ trách Đội giỏi – Olympic Cánh én” quận Phú Nhuận năm 2020