683-TB/ĐTN-TNTH Kết quả xét chọn và thông tin Chương trình tuyên dương Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” TP. Hồ Chí Minh và tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” Quận Phú Nhuận năm 2020

567

683-TB/ĐTN-TNTH Kết quả xét chọn và thông tin Chương trình tuyên dương Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” TP. Hồ Chí Minh và tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” Quận Phú Nhuận năm 2020

Danh sách “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2020