693-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Vv mời lực lượng tham dự các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn quận

510

693-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Vv mời lực lượng tham dự các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn quận