696-TB/ĐTN-CNLĐ mời cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia cỗ vũ Vòng bán kết hội thi Tìm hiểu, tuyên truyền, hiến kế cải cách hành chính lần 2 năm 2020

341

696-TB/ĐTN-CNLĐ mời cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia cỗ vũ Vòng bán kết hội thi Tìm hiểu, tuyên truyền, hiến kế cải cách hành chính lần 2 năm 2020