19 – KHLT/NTN – HĐĐ Phối hợp tổ chức Hội thi Chỉ huy đội giỏi cấp Quận năm học 2020 – 2021 Chủ đề “Tự hào là người chỉ huy Đội”

882

19 – KHLT/NTN – HĐĐ Phối hợp tổ chức Hội thi Chỉ huy đội giỏi cấp Quận năm học 2020 – 2021 Chủ đề “Tự hào là người chỉ huy Đội”